Elustamine

Igal aastal Eestis fikseeritakse 2500-3000 äkksurma juhtumit. See tähendab, et surm  tuli ootamatult (mitte-eeldatult) suhteliselt hea tervisliku seisundi foonil eelnevate ägedate kardiaalsete sümptomitega (valu rinnus, õhupuudus, minestus), mis ilmnesid eelmise 24 tunni jooksul. Äkksurm vanust ei küsi ja võib tabada nii noori kui vanu.

Kohe peale südame seiskumist  kaotab inimene teadvuse, hingamine lakkab, pulssi  ei ole katsumisel  tunda. Inimese organism satub esimese surma faasi, mida nimetatakse kliiniliseks surmaks (teadvuseta, ei hinga, pulssi ei ole, keha on soe). Kliiniline surm on pöörduv bioloogiline protsess, mille maksimaalne kestvus on 3-5 minutit. Kui selle 3-5 minuti jooksul, keegi õnnetuse pealtnägijatest rakendab elustamise võtteid (kaugsüdame-massaaž ja suust-suhu hingamine) ja kasutab seadet nimega AED (automaatne kehaväline defibrillator), siis on ellujäämisevõimalused on suured. Kui selle lühikese aja jooksul elustamise võtteid pole rakendatud, satub inimese organism  teise surma faasi, mida nimetatakse bioloogiliseks surmaks. Bioloogiline surm on pöördumatu seisund, mille puhul elutähtsate organite rakkude ainevahetus on täielikult lakanud, nende kahjustus on niivõrd ulatuslik, et organismi elustamine ei ole enam võimalik.

Elustamise algoritm.

Veendu, et kannatanu on elutu.

NB! Kui äkksurm tabas inimest  voodis, toolis  või tugitoolis, tõsta kannatanu põrandale!!!

Püüdke saada vastust, esitades küsimusi ja raputades kannatanut õlgadest. Kui kannatanu ei reageeri, kontrolli hingamist. Kallutage kannatanu pead taha ja tõstke lõug üles, et avada hingamisteed.  Kui kannatanu ei hinga või esinevad üksikud hingetõmbed, kohe kutsuge kedagi appi ja paluge neil helistada 112 ja tuua AED. Kui te olete üksi helistage 112 ja alustage rindkerekompressioonidega.

 

Rindkerekompressioonide alustamiseks kannatanu tuleb panna kõvale alusele (põrandale). Voodist, toolist või autost tõstmisel kaitske kannatanu pead. Põlvitage kannatanu kõrvale. Tehke kannatanu rindkere paljaks ja asetage üks käsi (käe päkk) kannatanu rinnaku keskele. Asetage teine käsi esimese peale ja moodustage sõrmseong, jälgides et sõrmed ribisid ei puudutaks.

Vajutage sirgete kätega vertikaalselt alla rinnakule, surudes rinda 5-6 cm allapoole. Laske rinnal täielikult tagasi kerkida ning tehke seejärel järgmine vajutus. Vajutage rinda 30 korda kiirusega 100-120 korda minutis.

Peale 30 korda vajutamist tehke suust-suhu hingamist. Asetage üks käsi kannatanu otsmikule ja teise käe sõrme lõuaotsale. Kallutage kannatanu pead taha ja tõstke lõug üles. Liigutage otsmikul asuvat kätt allapoole, et pigistada sõrmetega nina kinni. Hingage sisse ja asetage oma huuled tihedalt kannatanu suu ümber, moodustades õhukindla ühenduse. Puhuge kannatanule suhu ühe sekundi jooksul, jälgides rindkere kerkimist. See järel tehke ühe sekundine paus ja puhuge suhu teist korda.

NB! Ohtliku haiguste nakkatumise vältimiseks kasutage kaitsemaski, mis asetatakse kannatanu näo peale. Kaitsemask suust-suhu hingamiseks asub kõikides  esmaabi komplektides. Kui kaitsemaski käepärast ei ole, tehke katkestamata rindkerekompressioone kiirusega 100-120 korda minutis.

Peale suust suhu hingamist jätkake 30 rinnale kompressioonidega  kiirusega 100-120 x min ja seejärel kahe suust suhu hingamisega, kuni kiirabi saabumiseni või kuni kannatanu ilmutab elumärke ( taastub hingamine, hakab köhatama, liigutama,  või tuleb teadvusele).

  • AED kasutamine 

Kui AED toodi kohale lülitage AED sisse ja järgige kuuldavaid juhiseid;

Võtke elektroodid pakendist välja;

Eemaldage aluspaber ja kinnitage elektroodid kannatanu rinnale, nii nagu näidatud. Üks elektrood asetage rindkerele parema rangluu alla ja teine elektrood vasakule küljele (vasaku rinna alla);

Kui elektroodid on paigaldatud, AED hakkab analüüsima südamerütmi umbes 10 sec jooksul “ÄRA PUUDUTA PATSIENTI, ANALÜÜSIN SÜDAME RÜTMI”. Ära puuduta kannatanut ja veendu, et keegi ei ole kontaktis kannatanuga;

Kui AED edastab teade, et “ŠOKK ON NÄIDUSTATUD, LAEN”, toimub seadme laadimine;

AED annab juhised elektrilöögi andmiseks “ŠOKK ON NÄIDUSTATUD, VAJUTA VILKUVAT NUPPU” Ära puuduta kannatanut ja veendu, et keegi ei ole kontaktis kannatanuga ja vajuta vilkuvat nuppu. Kannatanu võib löögi saades rappuda, see on täiesti normaalne;

 

Peale šoki andmist asetage kohe käed rinnaku keskele ja jätkake südamekompressioonidega kiirusega 100-120 korda minutis vahekorraga 30/2 (kui kasutad hingamismaski) kahe minuti jooksul, kuni teostatakse uus analüüs;

 

Kui AED edastab teade “ŠOKK EI OLE NÄIDUSTATUD, JÄTKA CPR” veendu, et kannatanu elutu siis asetage käed rinnaku keskele ja jätkake südamekompressioonidega kiirusega 100-120 x min vahekorraga 30/2 (kui kasutad hingamismaski);

Kui kannatanul taastub spontaanne hingamine või ta tuleb teadvusele, keerake teda stabiilse küliliasendisse ja pidevalt kontrollige hingamist.