E-poe üld- ja ostutingimused

E-poe ja teenuse kasutustingimused:

Medfirst OÜ, registrikoodiga 12482754 , aadress Iva tn 12, 12618 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Medfirst OÜ e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja või Pool), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Leping).

  1. E-POOD

1.1.   Medfirst OÜ e-pood (edaspidi E-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2.   E-pood asub internetiaadressil www.medfirst.ee/epood

  1. ÜLDSÄTTED

2.1.   Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

2.2.   Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3.   Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

  1. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1.   E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.2.   Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.3.   E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu laoarvestus- või E-poe programmides.

3.4.   Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis Medfirst OÜ esindaja võtab kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tasutud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse sellisel juhul raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.5.   Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, ettevõtte nimi, registrikood, kontakttelefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks), kättetoimetamismeetodi ning tasub ostu (sealhulgas kättetoimetamiskulude) eest vastavalt esitatud arvele.

3.6.   Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7.   Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud

  1. MAKSMISE TINGIMUSED

E-poest ja E-maili teel tehtavatele tellimustele: 

4.1 Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20% ning on märgitud toodete juurde.

4.2 Kaupade või teenuste (koolituste) ostu- ja müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse eest tasumisest vastavalt esitatud arvele (kui ei ole kokku lepitud teisiti).

4.3 Arved saadetakse E-maili teel

4.4 Kui klient on registreerinud ennast koolitusele, kuid siiski ei ilmu koolitusele , tehtud tema poolt tasu makstakse tagasi täies ulatuses kahe tööpäeva jooksul

4.5 Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses kahe tööpäeva jooksul.

  1.      HINNAD

5.1.   Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

5.2.   Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

  1. KÄTTETOIMETAMISE TINGIMUSED

6.1.   Osutaja võimaldab ostetud kauba kättetoimetamist vaid Eesti Vabariigi piires.

6.2.   Teenuse kasutajal on õigus valida järgnevate ostetud kauba (saadetise) kättetoimetamisviiside vahel:

6.2.1.  Kaubad toimetatakse Teenuse kasutaja poolt valitud Omniva pakiautomaati 3 tööpäeva jooksul ostu eest tasumisest, teenuse hind on 4,00€ või Itella SmartPosti pakiautomaati 3 tööpäeva jooksul ostu eest tasumisest, teenuse hind on 4,00€. Pakiautomaati toimetamist võimaldab Teenuse osutaja vaid juhul, kui ostetava kauba mõõtmed ei ületa pakiautomaati mahtuva paki piirmõõte. Ostetud kauba (saadetise) pakiautomaati toimetamisel saadetakse Teenuse kasutajale SMS kauba saabumisest koos uksekoodiga ning saadetist hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva, mille jooksul kohustub Teenuse kasutaja selle välja võtma. Kui Teenuse kasutaja nimetatud tähtaja jooksul saadetist välja ei võta, siis toimetatakse saadetis Teenuse osutajale tagasi (Medfirst OÜ tegevusaadressile Iva tn 12) ja Teenuse kasutajal on õigus ostetud kaubad isikut tõendava dokumendi esitamisel kätte saada sealt. Teenuse osutajal ei ole nimetatud juhtumil (välja arvatud Lepingust taganemise korral) kohustust tagastada Teenuse saajale tasutud toimetuskulu ning Teenuse osutajal on õigus nõuda täiendavat tasu tagastamiskulude katmiseks summas 4,00€.

6.2.2.  Teenuse kasutaja tuleb ise kaupadele järele Tallinnas Iva tn 12, II korrus kokkuleppitud ajal. Teenuse osutaja väljastab tellitud kauba vaid isikut tõendava dokumendi alusel tellimuses näidatud ostjale või kauba saajale.

6.3.   Teenuse kasutaja kohustub punktides 6.2.1. – 6.2.2. kirjeldatud tarneviiside kasutamise korral Teenuse osutajat kirjalikult informeerima koheselt, kuid mitte hiljem, kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul saadetise vastuvõtmisest, kui saadetis on mittenõuetekohaselt üle antud, purunenud, puudujäägiga või mittetäiskomplektne. Samuti kohustub Teenuse kasutaja Teenuse osutajat hiljemalt 15 (viieteist) kalendripäeva jooksul alates tellimuse kinnituse saamisest kirjalikult informeerima, kui saadetis ei ole Teenuse kasutaja poolt valitud tarneviisi teel toimetatud nimetatud sihtkohta või tehtud nimetatud sihtkohas kättesaadavaks.

  1. TAGANEMISÕIGUS

7.1.   Füüsilisest isikust Teenuse kasutajale kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil füüsilisest isikust Teenuse kasutaja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud kauba füüsiliselt enda valdusesse. Taganemisõiguse kasutamiseks kohustub Teenuse kasutaja esitama Teenuse osutajale ühemõttelise taganemisavalduse.

7.2.   Teenuse kasutajal on õigus esitada taganemisavaldus valides ühe järgnevatest:

7.2.1.  Tuua taganemisavaldus e-poega seotud Teenuse osutaja aadressile Iva tn 12, II korrus Medfirst OÜ.

7.2.2.  Saata taganemisavaldus postiga aadressil Medfirst OÜ, Iva tn 12, Tallinn,  12618

7.2.3.  Saata taganemisavaldus e-posti aadressil medfirst@medfirst.ee

7.3.   Kui Teenuse kasutaja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse osutajale tagastada hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest Teenuse osutajale.

7.4.   Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Tootepakendid võivad olla avatud vaid ettevaatlikult neid kahjustamata, nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha tavapoes.

7.5.   Füüsilisest isikust Teenuse kasutaja Lepingust taganemisel kooskõlas Lepingu punktide 7.1. – 7.4., tagastab Teenuse osutaja Teenuse kasutajale kõik Lepingu raames saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teenuse kasutaja poolt valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb Teenuse osutaja pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teenuse osutaja sai teada Teenuse kasutaja otsusest Lepingust taganeda, sai lepingu esemeks olevad kaubad oma valdusesse ning need vastasid täielikult Lepingu punktis 7.4 kirjeldatule.

7.6.   Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.7.   Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastatav kaup ei vastanud Teenuse kasutaja tellimusele.

7.8.   Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta Lepingu punktides 7.1. – 7.4 toodud tingimustele, siis Teenuse kasutajale raha ei tagastata ning tagastatud kaup jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

  1. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1.   E-poest ostetud toodetele kehtib füüsilisest isikust Teenuse kasutajale võlaõigusseaduse §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2.   Kaebused esitab Teenuse kasutaja Lepingu punktides 7.2.1. – 7.2.3. toodud kontaktaadressidel.

  1. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1.   Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2.   Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3.   Isikuandmeid töötleb Medfirst OÜ, Iva tn 12 II korrus, 12618 Tallinn, registrikood 12482754.

9.4.   Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kättetoimetamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.5.   Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.6. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

  1. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

10.1. Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole või lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.