Esmaabi põhikursus

Koolituskalender:

Eesti keeles:  7-8. September 2023, 19-20. Oktoober 2023, 9-10. November 2023, 14-15. Detsember 2023

Vene keeles:  21-22. August 2023, 14-15. September 2023, 12-13. Oktoober 2023, 2-3. November 2023, 7-8. Detsember 2023 

Koolituse hind on 90 eur + km (hind sisaldab lõunat, kohvipause, õppematerjale).

Koolitus toimub Tallinnas, Mustamäel aadressil Iva tn 12 (Iva ärimaja), 2 korrus.

REGISTREERI KOOLITUSELE

  Nimi

  Email

  Telefon

  Millisele koolitusele ja millal soovite registreeruda?

  Õppekava nimetus

  ESMAABI PÕHIKURSUS

  Õppekavarühm

  Esmaabi põhikursus on sunatud:

  Isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks. Vastavalt Töötervishoiu ja Tööohutuse seadusele (§ 132)   on sätestatud, et igas ettevõttes peab olema inimene, kes on läbinud 16-tunnise esmaabi väljaõppe kursuse ja iga kolmas aasta vähemalt 6-tunnise täiendõpe. Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

  Isikutele, kes taotleb relvaluba. Alates 01.07. 2018.a. hakkas kehtima Relvaseaduse muutmine ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. §35 lõige 2 sätestab et relvaloa taotleja peab esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt 16h esmaabikoolituse läbiviimist mille on läbiviinud tervishoiutöötaja kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust.

  Ja kõikidele inimestele, kes tahavad omandada teoreetilised ja praktilised oskused esmaabi osutamisel alates haava sidumisest kuni elustamiseni.

  Õppekava koostamise alus

  Koolituse programm vastab Tervise-ja tööministri määrusele nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses” ja põhineb Eesti Punase Risti õppekaval.

  Kursuse eesmärk

  Anda inimesele (alates 18.a. vanusest) põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kursuse põhieesmärk on anda inimesele julgus ja oskused kannatanutele esmaabi andmiseks. Kursuslased õpivad tundma organismi elutalitlust tagavate elundite tööd ning selle taastamise ja alalhoidmise lihtsaid viise, mis hoiavad kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saabumiseni.

  ÕPIVÄLJUNDID

  Koolituse lõpuks õppija: teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid, oskab vabastada hingamisteid, oskab kasutada elustamisvõtteid (väline südame massaaz ja kunstlik hingamine), oskab kasutad AED (automaatne kehaväline defibrilaator), tunneb ära erinevate verejooksude liigid ning oskab kasutada erinevaid meetmeid verejooksude peatamiseks, kirjeldab erinevaid šoki tüüpe ja selle sümptomeid, oskab anda esmaabi luumurdude korral ja muude traumade korral, on võimeline ära tundma mürgistuse ja teab selle enamlevinud põhjusi ja sümptomeid ning selle ennetamise võimalusi, jskab ära tunda ja kirjeldada elule ohtlikud äkkhaigestumised (nt: südamelihase infarkt, insult jne.)

  Õppe alustamise tingimused

  Koolitusele registreerimine toimub  koduleheküljel, e-maili kaudu medfirst@medfirst.ee või “koolitusele registreerimine” akna kaudu.

  Peale koolitusel osalemiseks registreerimist saadetakse teile arve, mille tasumine on koolitusel osalemise eelduseks. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.

  Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega arvel näidatud arveldusarvele.

  Kui klient on registreerinud ennast koolitusele, kuid siiski ei ilmu koolitusele , tehtud tema poolt tasu makstakse tagasi täies ulatuses kahe tööpäeva jooksul.

  Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses kahe tööpäeva jooksul.

  Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

  Õppeaja kestus on 16 akadeemilist  tundi ja koosneb auditoorsest tööst.

  ÕPPEKESKOND: Koolituste läbiviimiseks kasutab esmaabi koolituskeskus Medfirst OÜ õpperuumi aadressil Iva 12, Tallinn. Õpperuumi suurus on 49 m2. Õpperuum on varustatud kirjutuslaudade ja toolidetega, kirjutustahvliga, grafoproektoriga, arvutiga. Koolitusel kasutatakse spetsiaalset selleks ettenähtud õppevahendite komplekti, kuhu kuuluvad kaasaegsed elustamismannekeenid, võõrkeha eemaldamise simulator, treening AED,  presentatsioonid, jaotusmatejal ja teadmiste kontrollimise testid

  Õppijate arv ühes grupis on max 16 inimest.

  ÕPPEVAHENDID: Koolitustel kasutatakse spetsiaalset õppevahendite komplekti, kuhu kuuluvad kaasaegsed elustamismannekeenid, presentatsioonid, jaotusmaterjal ja teadmiste kontrollimise testid.

  Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

  ÕPPEPROTSESS: Auditoorne, toimub kahel päeval. Iseseisev töö puudub.

  ÕPPE SISU:

  Esmaabi andmise tähtsus ja eesmärk, elustamine, hingamisteede vabastamine ja kindlustamine, teadvusehäired, šokk, elule ohtlikud äkkhaigestumised, verejooksu liigid ja verejooksu peatamise võtted, luumurrud ja liigeste traumad, peatrauma, rindkeretrauma ja kõhutrauma, mürgitused, söövitused, põletused, külmakahjustused.

  Lisateadmised :

  Meditsiini võimalused õnnetuste korral, kannatanu transportimise võimalused, esmaabi vahendid tööl ja kodus, teave hiv/aids-i ja teiste verega levivate nakkuste leviku kohta, esmaabi andmine seoses aids-i nakatumise ohuga. Esmaabi teadmiste ja oskuste kontrollimine.

  ÕPPEMEETODID:

  Auditoorne õpe 16 ak/h: loeng, praktilised harjutused, õppevideo vaatamine.

  Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

  Kursus lõpeb praktiliste ülesannete lahendamisega ja kirjaliku testiga. Test koosneb 20 küsimusest, 75 % testist on valikvastustega ja 25 % testist õpilane peab ise kirjutama õiged vastused. Eduka testi sooritamiseks õpilane peab õigesti vastama vähemalt 12-le küsimusele (60% küsimustest). Praktilised ülesandeid loetakse läbitutuks, kui ülesannete lahendamisel õpilane teeb õiget võtteid, mis päästavad kannatanu elu või stabiliseerivad tema üldseisundi.  Pärast harjutuste ja kirjaliku testi sooritamist, antakse osalejatele välja tunnistus, mis tõendab, et vastav isik on  edukalt läbinud esmaabi koolituse.

  Koolitaja kvalifikatsioon:

  Aleksei Štšegolihhin N09677 (Tervishoiutöötaja registreerimisnumber), EA_ÕP2022-00007 (Esmaabi koolitaja litsentsi number, kehtib kuni 13.05.2025).

  Kui soovite tellida koolitus oma asutusse siis kirjutage meile oma soovist ja me pakume Teile parima hinna ja kvaliteedi!