Esmaabi täiendkursus

Koolituskalender:

Eesti keeles: 28. November 2018, 18. Detsember 2018, 14. Jaanuar 2019, 4. Veebruar 2019, 21. Veebruar 2019.

Vene keeles: 15. November 2018. 20. Detsember 2018, 17. Jaanuar 2019, 14. Veebruar 2019.

Koolituse hind on 45 eur + km (hind sisaldab lõunasööki, kohvipause, õppematerjale).

Koolitus toimub Tallinnas aadressil Iva tn 12 (Iva ärimaja)

REGISTREERI KOOLITUSELE

Nimi

Email

Telefon

Millisele koolitusele ja millal soovite registreeruda?

 

Õppekava nimetus

ESMAABI TÄIENDKURSUS

Õppekavarühm

Kursus on suunatud isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks ja juba läbinud viimase 3 aasta jooksul 16 ak/t esmaabi põhikursuse ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises.

Õppekava koostamise alus

Koolituse programm vastab EV Sotsiaalministri määrusele nr 80 (14.12.2000) “Töötervishoiu -ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” ja põhineb Eesti Punase Risti õppekaval.

Kursuse eesmärk

Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Tutvustatakse erinevaid olukordi ja õnnetusjuhtumite vältimist ning tervise hoidmise põhimõtteid.

ÕPIVÄLJUNDID.

Koolituse lõpuks õppija: teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid, oskab vabastada hingamisteid, oskab kasutada elustamisvõtteid (väline südame massaaz ja kunstlik hingamine), tunneb ära erinevate verejooksude liigid ning oskab kasutada erinevaid meetmeid verejooksude peatamiseks, kirjeldab erinevaid šoki tüüpe ja selle sümptomeid, oskab anda esmaabi luumurdude korral ja muude traumade korral, on võimeline ära tundma mürgistuse ja teab selle enamlevinud põhjusi ja sümptomeid ning selle ennetamise võimalusi, oskab ära tunda ja kirjeldada elule ohtlikud äkkhaigestumised (nt: südamelihase infark, insult jne.).

Õppe alustamise tingimused

Registreerimine  koduleheküljel, telefoni teel või e-maili kaudu. Kursused toimuvad grupis kuni 16 inimest.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

Õppeaja kestus on 8 akadeemilist  tundi ja koosneb auditoorsest tööst.

ÕPPEKESKOND: Koolituste läbiviimiseks kasutab esmaabi koolituskeskus Medfirst OÜ õpperuumi aadressil Iva 12, Tallinn. Õpperuumi suurus on 49 m2. Õpperuum on varustatud kirjutuslaudade ja toolidetega, kirjutustahvliga, grafoproektoriga, arvutiga. Koolitusel kasutatakse spetsiaalset selleks ettenähtud õppevahendite komplekti, kuhu kuuluvad kaasaegsed elustamismannekeenid, võõrkeha eemaldamise semulator, treening AED, presentatsioonid, jaotusmaterjal ja teadmiste kontrollimise testid

Õppijate arv ühes grupis on max 16 inimest.

ÕPPEVAHENDID: Koolitustel kasutatakse spetsiaalset õppevahendite komplekti, kuhu kuuluvad kaasaegsed elustamismannekeenid, presentatsioonid, jaotusmaterjal ja teadmiste kontrollimise testid.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

ÕPPEPROTSESS: Auditoorne, toimub ühel päeval. Iseseisev töö puudub.

ÕPPE SISU:

Esmaabi andmise tähtsus ja eesmärk, elustamine, hingamisteede vabastamine ja kindlustamine, teadvusehäired, šokk, elule ohtlikud äkkhaigestumised, verejooksu liigid ja verejooksu peatamise võtted, esmaabi teadmiste ja oskuste kontrollimine.

ÕPPEMEETODID:

Auditoorne õpe 8 ak/h: loeng, praktilised harjutused, õppevideo vaatamine.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Kursus lõpeb praktiliste ülesannete lahendamisega ja kirjaliku testiga. Test koosneb 20 küsimusest, 75 % testist on valikvastustega ja 25 % testist õpilane peab ise kirjutama õiged vastused. Eduka testi sooritamiseks õpilane peab õigesti vastama vähemalt 12-le küsimusele (60% küsimustest). Praktilised ülesandeid loetakse läbitutuks, kui ülesannete lahendamisel õpilane teeb õiget võtteid, mis päästavad kannatanu elu või stabiliseerivad tema üldseisundi.  Pärast harjutuste ja kirjaliku testi sooritamist, antakse osalejatele välja tunnistus, mis tõendab, et vastav isik on  edukalt läbinud esmaabi koolituse.

Koolitaja kvalifikatsioon:

Koolitusi viivad läbi kogenenud erakorralise meditsiini valdkonna töötajad ja  lektorid Aleksei Štsegolihhin ja/või Jekaterina Štšegolihhina, kes on lõpetanud Eesti Punase Risti esmaabi koolituse ning omadanud esmaabi koolitamiseks vastavad koolitusload.

Kui soovite tellida koolitus oma asutusse siis kirjutage meile oma soovist ja me pakume Teile parima hinna ja kvaliteedi!