Esmaabi täiendkursus

Koolituskalender:

Eesti keeles: 14. Detsember 2023

Vene keeles:  7. Detsember 2023

Koolituse hind on 50 eur + km (hind sisaldab lõunat, kohvipause, õppematerjali).

Koolitus toimub Tallinnas aadressil Iva tn 12 (Iva ärimaja), 2 korrusel kell 10:00 – 15:00

REGISTREERI KOOLITUSELE

  Nimi

  Email

  Telefon

  Millisele koolitusele ja millal soovite registreeruda?

  Õppekava nimetus

  ESMAABI TÄIENDKURSUS

  Õppekavarühm

  Kursus on suunatud Isikutele, kes on ettevõtte poolt määratud esmaabi andjaks. Vastavalt Töötervishoiu ja Tööohutuse seadusele (§ 132)   on sätestatud, et igas ettevõttes peab olema inimene, kes on läbinud 16-tunnise esmaabi väljaõppe kursuse ja iga kolmas aasta vähemalt 6-tunnise täiendõpe, ning kõikide teistele inimestele, kes tahavad värskendada oma teadmisi ja praktilisi oskusi esmaabi andmises.

  Õppekava koostamise alus

  Koolituse programm vastab Tervise-ja tööministri määrusele nr 50 (22.11.2018) “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses” ja põhineb Eesti Punase Risti õppekaval.

  Kursuse eesmärk

  Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi. Tutvustatakse erinevaid olukordi ja õnnetusjuhtumite vältimist ning tervise hoidmise põhimõtteid.

  ÕPIVÄLJUNDID.

  Koolituse lõpuks õppija: teab esmaabi peamisi reegleid ja põhimõtteid, oskab vabastada hingamisteid, oskab kasutada elustamisvõtteid (väline südame massaaz ja kunstlik hingamine), tunneb ära erinevate verejooksude liigid ning oskab kasutada erinevaid meetmeid verejooksude peatamiseks, kirjeldab erinevaid šoki tüüpe ja selle sümptomeid, oskab anda esmaabi luumurdude korral ja muude traumade korral, on võimeline ära tundma mürgistuse ja teab selle enamlevinud põhjusi ja sümptomeid ning selle ennetamise võimalusi, oskab ära tunda ja kirjeldada elule ohtlikud äkkhaigestumised (nt: südamelihase infark, insult jne.).

  Õppe alustamise tingimused

  Koolitusele registreerimine toimub  koduleheküljel, e-maili kaudu medfirst@medfirst.ee või “koolitusele registreerimine” akna kaudu.

  Peale koolitusel osalemiseks registreerimist saadetakse teile arve, mille tasumine on koolitusel osalemise eelduseks. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti teel.

  Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega arvel näidatud arveldusarvele.

  Kui klient on registreerinud ennast koolitusele, kuid siiski ei ilmu koolitusele , tehtud tema poolt tasu makstakse tagasi täies ulatuses kahe tööpäeva jooksul.

  Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses kahe tööpäeva jooksul.

  Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskond ja õppevahendid

  Õppeaja kestus on 8 akadeemilist  tundi ja koosneb auditoorsest tööst.

  ÕPPEKESKOND: Koolituste läbiviimiseks kasutab esmaabi koolituskeskus Medfirst OÜ õpperuumi aadressil Iva 12, Tallinn. Õpperuumi suurus on 49 m2. Õpperuum on varustatud kirjutuslaudade ja toolidetega, kirjutustahvliga, grafoproektoriga, arvutiga. Koolitusel kasutatakse spetsiaalset selleks ettenähtud õppevahendite komplekti, kuhu kuuluvad kaasaegsed elustamismannekeenid, võõrkeha eemaldamise semulator, treening AED, presentatsioonid, jaotusmaterjal ja teadmiste kontrollimise testid

  Õppijate arv ühes grupis on max 16 inimest.

  ÕPPEVAHENDID: Koolitustel kasutatakse spetsiaalset õppevahendite komplekti, kuhu kuuluvad kaasaegsed elustamismannekeenid, presentatsioonid, jaotusmaterjal ja teadmiste kontrollimise testid.

  Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid

  ÕPPEPROTSESS: Auditoorne, toimub ühel päeval. Iseseisev töö puudub.

  ÕPPE SISU:

  Esmaabi andmise tähtsus ja eesmärk, elustamine, hingamisteede vabastamine ja kindlustamine, teadvusehäired, šokk, elule ohtlikud äkkhaigestumised, verejooksu liigid ja verejooksu peatamise võtted, esmaabi teadmiste ja oskuste kontrollimine.

  ÕPPEMEETODID:

  Auditoorne õpe 8 ak/h: loeng, praktilised harjutused, õppevideo vaatamine.

  Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

  Kursus lõpeb praktiliste ülesannete lahendamisega ja kirjaliku testiga. Test koosneb 20 küsimusest, 75 % testist on valikvastustega ja 25 % testist õpilane peab ise kirjutama õiged vastused. Eduka testi sooritamiseks õpilane peab õigesti vastama vähemalt 12-le küsimusele (60% küsimustest). Praktilised ülesandeid loetakse läbitutuks, kui ülesannete lahendamisel õpilane teeb õiget võtteid, mis päästavad kannatanu elu või stabiliseerivad tema üldseisundi.  Pärast harjutuste ja kirjaliku testi sooritamist, antakse osalejatele välja tunnistus, mis tõendab, et vastav isik on  edukalt läbinud esmaabi koolituse.

  Koolitaja kvalifikatsioon:

  Aleksei Štšegolihhin N09677 (Tervishoiutöötaja registreerimisnumber), EA_ÕP2022-00007 (Esmaabi koolitaja litsentsi number, kehtib kuni 13.05.2025)

  Kui soovite tellida koolitus oma asutusse siis kirjutage meile oma soovist ja me pakume Teile parima hinna ja kvaliteedi!