Med. julgestamine

Medfirst OÜ pakkub professionaalset meditsiinilist julgestus teetust erinevatel spordi, muusika-, meeleolu üüritustel.

Meie personal on õed ja EMT (erakorralise meditsiini tehnikud), kellel on tugevad teadmised ja pikkaajaline kogemus erakorralise meditsiini valdkonnas. Julgestamise ajal meie personal asub pidevas kontaktis üürituse osalejatega ja on valmis osutama meditsiinilist abi esimestel minutidel peale õnnetuse juhtumist. Kui kannatanu vajab hospitaliseerimist, kohale kutsutakse kiirabi. Kiirabi saabumiseni kannatanu on pideval jälgimisel.

Sõltuvalt üürituse liigist ja toimumise kohast, julgestamine võib olla mobiilne ( nt. jalgrattas), kui ka statsionaarne (nt. telk).

Protseduurid, mis kohapeal osutatakse:

Elustamine ( kasutades AED automaatne kehaväline defibrillator);

Erinevate traumade sidumine ja fikseerimine;

Kuumarabanduse ja alajahtumise ennetamine;

Kannatanu transportimine sündmuskohalt esmaabi punktini;

Uuringud ( vererõhu mõõtmine, veresuhkru mõõtmine, pulsi ja hapnikusaturatsiooni mõõtmine);

Valuvaigistamine;

Nõustamine;

Esmaabi õpetamine.

 

Hinnapakkumise või lisa informatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust  medfirst@medfirst.ee