Juhised esmaabi osutamisel A3

8.40

Juhised taaselustamiseks ja igapäeva praktikas kasutatavad esmaabivõtted on koondatud ühele postrile. Eesti- ja venekeelsed variandid. Lamineeritud, A3 suurus.

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele, tööandja kohustatud paigutama nähtavale kohale esmaabi andmise juhised, hädaabinumbri 112 ning esmaabiandja nime ja telefoninumber.